Junts denuncia que Motas ha construït il·legalment una obra particular

El grup municipal de Junts ha rebut en les darreres setmanes diverses consultes de ciutadans que alertaven la instal·lació d’una pèrgola al terrat d’un edifici de l’Avinguda de Catalunya que resultava visiblement estranya, donat que té un impacte visual notable i és un tipus de construcció que ha estat denegada en diverses ocasions pels serveis tècnics de l’ajuntament a d’altres veïns per no adaptar-se a la normativa.

És a partir d’aquestes consultes ciutadanes que Junts estudia el cas i confirma que efectivament s’ha construït fora de normativa una pèrgola amb una instal·lació fotovoltaica adosada que sobresurt notablement del volum edificat existent. La sorpresa ha estat en confirmar al registre de la propietat que aquesta instal·lació, s’ubica al terrat de l’edifici on resideix l’alcalde Carles Motas i des d’on ha enregistrat algun dels seus videos. 

Es tracta d’una construcció metàl·lica amb una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques de grans dimensions, que hem pogut confirmar que no existia fa uns mesos i que no està permés construir sobre la última planta dels edificis segons les normes urbanístiques de Sant Feliu de Guíxols: “La instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques s’haurà d’integrar a la composició volumètrica de l’edifici (…) es podran instal·lar pèrgoles admetent-se únicament cobriments vegetals”.   

Des de Junts creiem que els càrrecs electes tenim una responsabilitat afegida en complir i fer complir les normes que ens afecten a tots per igual i sobretot en el càrrec d’una personalitat pública com és l’alcalde que ha de ser exemplar en tots els aspectes i de qui donem per suposat que coneix perfectament les limitacions i possibilitats de la normativa que regeix a Sant Feliu de Guíxols.  

És per la situació irregular detectada i per la rellevància d’haver-se construït en un immoble del propi alcalde de la ciutat que, de moment, hem demanat als serveis tècnics de l’ajuntament que s’incoi procediment disciplinari i sancionador, tal com preveu la normativa local, que es faci retirar la construcció i instal·lació de panells fotovoltaics que no s'ajusta a norma i una còpia de la llicència de les obres ja que segons el mateix POUM es tracta d’una “acte de transformació i de construcció subjecta a l’obligatòria obtenció de llicència urbanística amb caràcter previ a la seva iniciació”