L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aprova una moció per lluitar contra la delinqüència multireincident

El ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar ahir, per una àmplia majoria, una moció dirigida a combatre la delinqüència multireincident a la ciutat. La proposta, presentada conjuntament pels grups municipals de Junts per Catalunya i Tots per Sant Feliu, insta la implementació d'eines al sistema judicial per garantir que els casos de multireincidència no continuïn sense impunitat.

La delinqüència multireincident és un problema que afecta moltes ciutats a tot el Baix Empordà. Es refereix a aquells individus que cometen delictes repetidament. Aquests delinqüents poden ser una càrrega significativa per a la societat i representen un desafiament per a les autoritats encarregades de mantenir la convivència i la seguretat.

La moció aprovada reconeix la necessitat d'abordar aquest problema de manera decidida per part de totes les administracions i es manifesta la necessitat de reformar i adaptar el Codi Penal i la Llei d'enjudiciament criminal i a la creació de nous jutjats i jutges de reforç. Per aquests motius s'insta a les diferents administracions supramunicipals a entomar de forma decidida aquests canvis legislatius i aplicació de recursos humans i materials.

L'aprovació d'aquesta moció és un pas significatiu per una ciutat més segura i justa. No obstant això, també es reconeix que la solució no és simple. La delinqüència multireincident és un problema multifacètic que requereix una resposta integral i sostinguda.

El portaveu de Junts, Toni Carrión, va expressar la seva satisfacció per l'aprovació de la moció i va destacar la importància de treballar junts com a comunitat per a abordar aquest desafiament. "No hem de permetre que la impunitat s’imposi", va dir Carrión durant la sessió plenària de l'Ajuntament.


En resum, l'aprovació d'aquesta moció busca aconseguir una millor convivència. Esperem que els resultants tinguin un recorregut positiu i serveixin per a la millora de la seguretat dels ciutadans i contribueixin a reduir la delinqüència multireincident.