L’enllumenat públic, un altre servei bàsic incomplert per Carles Motas

Al ple del dia 24 de setembre de 2020, tots els grups polítics varen votar a favor de la moció presentada per Junts per a la “Millora de la il·luminació dels espais públics en favor de la seguretat ciutadana i viària”.

La moció, que es va acordar per unanimitat, consistia en concretar un pla amb aquelles accions de millora de l’enllumenat públic que des dels serveis tècnics ja es coneixen més les noves accions que s’identificarien en punts de l’espai públic on el nivell d’il·luminació o el servei d’enllumenat és deficient.

Passats dos anys d’aquell acord subscrit pel govern amb Carles Motas al capdavant podem constatar que no ha rebut la dotació pressupostària, malgrat la nostra insistència en els debats de pressupostos, i els veïns segueixen patint les conseqüències amb incidències constants i situacions d’inseguretat ciutadana permanents.

Aquest nou incompliment dels serveis bàsics és intolerable i s’afegeix al fracàs del contracte de neteja viària o la recollida d’escombraries per part del govern actual.